ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 
คู่มือลดโลกร้อนคู่มือชุมชนและเมืองคู่มือการจัดการสุขาภิบาลคู่มือการจัดการเหตุรำคาญคู่มือการจัดการสาธารณภัยคู่มือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพความรู้อื่นๆโครงการตำรา 
  แนวทางการดำเนินงาน Green&Clean Hospital
  คู่มือ สถานบริการสาธารณสุขกับการประเมิน Carbonfootprint (ฉบับปรับปรุงปี 2557) ล่าสุด
  คู่มือ สถานบริการสาธารณสุขกับการประเมิน Carbon footprint (ฉบับปรับปรุงปี 2555)
  เรื่องเล่าความสำเร็จ สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน 2558 (Green & Clean Hospital)
  เรื่องเล่าความสำเร็จ สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน 2557 (Green & Clean Hospital)
  เรื่องเล่าความสำเร็จ สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน 2556 (Green & Clean Hospital)
  เรื่องเล่าความสำเร็จ สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน 2554 (Green & Clean Hospital)
  เรื่องเล่าความสำเร็จ สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน 2555 (Green & Clean Hospital)
  คู่มือ สถานบริการสาธารณสุขสีเขียว Green Hospital
หัวข้ออนามัยมีเดีย
 
รู้จักสำนักฯ : ประวัติความเป็นมา| วิสัยทัศน์ พันธกิจ | วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักฯ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน | คำรับรองการปฏิบัติราชการ | แผนปฎิบัติราชการของหน่วยงาน | แผนพัฒนาบุคลากร

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้เพื่อประชาชน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
 
 
ติดต่อสำนักฯ : สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4257
 
 
Copyright 2016 Bureau of Environmental Health :Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข