ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
การประชุมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2561 (10 ก.ค. 2561)
ผลการตัดสินรางวัลบุคคลและองค์กรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2561 (29 มิ.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ผลการตัดสินคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 2561 (25 มิ.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ประชุมตัดสินประกวดนวัตกรรม GREEN&CLEAN Hospital ระดับประเทศ (22 มิ.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 (18 มิ.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
การประชุมรับฟังความคิดเห็นความคิดเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2562 – 2564 (13 มิ.ย. 2561)
อ่าน 55 ครั้ง
การประชุมชี้แจ้งและพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อพัฒนารูปแบบกลไกการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยผ่านกลไลคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (7 มิ.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ประชุมทางไกล (Web Conference) การพัฒนารูปแบบกลไกการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยผ่านกลไกคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (22 พ.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ขอเชิญชวนบุคคลและองค์กรภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชนเสนอชื่อเป็นบุคคลและองคืกรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (19 เม.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 148 ครั้ง
ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (19 เม.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
สรุปการประชุม "แนวทางสนับสนุนการจัดการมูลฝอยในพื้นที่เกาะสมุย และการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยและชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย" (4 เม.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
รณรงค์ "โรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม GREEN&CLEAN Hospital" ภายใต้ 100 ปี การสาธารณสุขไทย (29 มี.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 185 ครั้ง
สรุปผลการลงพื้นที่เยี่ยมพัฒนาและถอดบทเรียนการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital (16 มี.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 147 ครั้ง
โครงการประกวดนวัตกรรม GREEN&CLEAN Hospital (9 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 438 ครั้ง
การประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตและการประชุมพัฒนาสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สู่องค์กรคุณภาพ คู่คุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 (31 ม.ค. 2561)
อ่าน 105 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2561 (31 ม.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 185 ครั้ง
การสัมมนาการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของประเทศไทย (27 ธ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 151 ครั้ง
รณรงค์วันส้วมโลก (World Toilet Day 2017) "เส้นทางส้วม...ครบวงจร" Where does our poo go? และพิธีมอบรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี 2560 (17 พ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 251 ครั้ง
พิธีมอบรางวัลบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด"ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2560 (10 ต.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 267 ครั้ง
ประโยชน์ของขยะ (26 ก.ย. 2560)
อ่าน 5249 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป>>
หัวข้ออนามัยมีเดีย
 
รู้จักสำนักฯ : ประวัติความเป็นมา| วิสัยทัศน์ พันธกิจ | วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักฯ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน | คำรับรองการปฏิบัติราชการ | แผนปฎิบัติราชการของหน่วยงาน | แผนพัฒนาบุคลากร

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้เพื่อประชาชน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
 
 
ติดต่อสำนักฯ : สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4257
 
 
Copyright 2016 Bureau of Environmental Health :Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข