ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขอเชิญชวนบุคคลและองค์กรภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชนเสนอชื่อเป็นบุคคลและองคืกรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (19 เม.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (19 เม.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
สรุปการประชุม "แนวทางสนับสนุนการจัดการมูลฝอยในพื้นที่เกาะสมุย และการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยและชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย" (4 เม.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
รณรงค์ "โรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม GREEN&CLEAN Hospital" ภายใต้ 100 ปี การสาธารณสุขไทย (29 มี.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
สรุปผลการลงพื้นที่เยี่ยมพัฒนาและถอดบทเรียนการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital (16 มี.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
โครงการประกวดนวัตกรรม GREEN&CLEAN Hospital (9 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 391 ครั้ง
การประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตและการประชุมพัฒนาสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สู่องค์กรคุณภาพ คู่คุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 (31 ม.ค. 2561)
อ่าน 75 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2561 (31 ม.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 163 ครั้ง
การสัมมนาการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของประเทศไทย (27 ธ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 137 ครั้ง
รณรงค์วันส้วมโลก (World Toilet Day 2017) "เส้นทางส้วม...ครบวงจร" Where does our poo go? และพิธีมอบรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี 2560 (17 พ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 185 ครั้ง
พิธีมอบรางวัลบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด"ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2560 (10 ต.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 208 ครั้ง
ประโยชน์ของขยะ (26 ก.ย. 2560)
อ่าน 2166 ครั้ง
โครงการเทิดพระเกียรติ ๔ กรกฎาคม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย "อนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ก้าวไกลไปกับไทยแลนด์ ๔.๐" (17 ก.ค. 2560)
อ่าน 260 ครั้ง
กรอบแนวทางการดำเนินงาน การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2560 (7 ก.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 140 ครั้ง
เอกสารถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป่้าหมาย ผลสำเร็จของงานระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล (รอบ 5 เดือนหลัง) ปีงบประมาณ 2560 (3 ก.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 126 ครั้ง
งานแถลงข่าว "4 กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อม" (30 มิ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ตัวอย่างการนำไปผลิตสื่อรณรงค์วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ของพื้นที่ต่างๆ (14 มิ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 175 ครั้ง
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัยร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด "ประชารัฐสร้างมรดกสิ่งแวดล้อม สืบสานพระราชปณิธานพ่อ" (5 มิ.ย. 2560)
อ่าน 250 ครั้ง
รายงานกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 (11 พ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 3407 ครั้ง
รายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (5 พ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป>>
หัวข้ออนามัยมีเดีย
 
รู้จักสำนักฯ : ประวัติความเป็นมา| วิสัยทัศน์ พันธกิจ | วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักฯ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน | คำรับรองการปฏิบัติราชการ | แผนปฎิบัติราชการของหน่วยงาน | แผนพัฒนาบุคลากร

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้เพื่อประชาชน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
 
 
ติดต่อสำนักฯ : สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4257
 
 
Copyright 2016 Bureau of Environmental Health :Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข