ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
รณรงค์วันส้วมโลก (World Toilet Day 2017) "เส้นทางส้วม...ครบวงจร" Where does our poo go? และพิธีมอบรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี 2560 (17 พ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
พิธีมอบรางวัลบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด"ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2560 (10 ต.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ประโยชน์ของขยะ (26 ก.ย. 2560)
อ่าน 166 ครั้ง
โครงการเทิดพระเกียรติ ๔ กรกฎาคม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย "อนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ก้าวไกลไปกับไทยแลนด์ ๔.๐" (17 ก.ค. 2560)
อ่าน 151 ครั้ง
กรอบแนวทางการดำเนินงาน การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2560 (7 ก.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
เอกสารถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป่้าหมาย ผลสำเร็จของงานระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล (รอบ 5 เดือนหลัง) ปีงบประมาณ 2560 (3 ก.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
งานแถลงข่าว "4 กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อม" (30 มิ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ตัวอย่างการนำไปผลิตสื่อรณรงค์วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ของพื้นที่ต่างๆ (14 มิ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 140 ครั้ง
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัยร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด "ประชารัฐสร้างมรดกสิ่งแวดล้อม สืบสานพระราชปณิธานพ่อ" (5 มิ.ย. 2560)
อ่าน 119 ครั้ง
รายงานกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 (11 พ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 3306 ครั้ง
รายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (5 พ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
การประชุม การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือนแรก และการกำหนดแนวทางดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 4.0 (21 เม.ย. 2560)
อ่าน 217 ครั้ง
แถลงข่าวรณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ (7 เม.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 350 ครั้ง
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัยจัดการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาแผนแม่บทการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2560-2564 (3 เม.ย. 2560)
อ่าน 205 ครั้ง
ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรม"โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ประจำปี 2560" (21 ม.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 1162 ครั้ง
กรมอนามัย นำทีมสำรวจลูกน้ำยุงลาย (20 ม.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
ประชุมปรึกษาหารือและรับฟังการดำเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในถิ่นทุรกันดาร ณ สสอ.ท่าสองยาง จ.ตาก (12 ม.ค. 2560)
อ่าน 210 ครั้ง
พิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" (9 ม.ค. 2560)
อ่าน 355 ครั้ง
ข่าวแจกสำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข : "ปลัดสธ." กำชับหน่วยบริการ ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือประชาชนน้ำท่วมภาคใต้ (9 ม.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 266 ครั้ง
การประชุมคณะทำงาน แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหาร CIPO ประจำปี พ.ศ.2560 (20 ธ.ค. 2559)
อ่าน 328 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป>>
หัวข้ออนามัยมีเดีย
 
รู้จักสำนักฯ : ประวัติความเป็นมา| วิสัยทัศน์ พันธกิจ | วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักฯ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน | คำรับรองการปฏิบัติราชการ | แผนปฎิบัติราชการของหน่วยงาน | แผนพัฒนาบุคลากร

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้เพื่อประชาชน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
 
 
ติดต่อสำนักฯ : สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4257
 
 
Copyright 2016 Bureau of Environmental Health :Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข