ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> คู่มือลดโลกร้อน
คู่มือลดโลกร้อน
แนวทางการดำเนินงาน Green&Clean Hospital
ดาวน์โหลด 20637 ครั้ง
คู่มือ สถานบริการสาธารณสุขกับการประเมิน Carbonfootprint (ฉบับปรับปรุงปี 2557) ล่าสุด
ดาวน์โหลด 919 ครั้ง
คู่มือ สถานบริการสาธารณสุขกับการประเมิน Carbon footprint (ฉบับปรับปรุงปี 2555)
ดาวน์โหลด 2687 ครั้ง
เรื่องเล่าความสำเร็จ สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน 2558 (Green & Clean Hospital)
ดาวน์โหลด 724 ครั้ง
เรื่องเล่าความสำเร็จ สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน 2557 (Green & Clean Hospital)
ดาวน์โหลด 347 ครั้ง
เรื่องเล่าความสำเร็จ สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน 2556 (Green & Clean Hospital)
ดาวน์โหลด 471 ครั้ง
เรื่องเล่าความสำเร็จ สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน 2554 (Green & Clean Hospital)
ดาวน์โหลด 326 ครั้ง
เรื่องเล่าความสำเร็จ สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน 2555 (Green & Clean Hospital)
ดาวน์โหลด 298 ครั้ง
คู่มือ สถานบริการสาธารณสุขสีเขียว Green Hospital
ดาวน์โหลด 1199 ครั้ง

หน้า : [1]
หัวข้ออนามัยมีเดีย
 
รู้จักสำนักฯ : ประวัติความเป็นมา| วิสัยทัศน์ พันธกิจ | วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักฯ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน | คำรับรองการปฏิบัติราชการ | แผนปฎิบัติราชการของหน่วยงาน | แผนพัฒนาบุคลากร

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้เพื่อประชาชน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
 
 
ติดต่อสำนักฯ : สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4257
 
 
Copyright 2016 Bureau of Environmental Health :Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข