คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP

ไตรมาส 1 - 2
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP.pdf
ขนาดไฟล์ 1.46 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกรมอนามัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2565

ไตรมาส 1
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 27 รายการ
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในการประชุมคอนเฟอร์เร้นซ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการลงพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองพลาสติกแบบมีซิลปิดปาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครื่องตรวจวัดความเร็วลม แบบขดลวดความร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษกรองสำหรับเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองแบบติดตัวบุคคลชริด PVC Filter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือประชาชน รื้อ ล้าง หลังน้ำลด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรรับรอง GREEN CEAN Hospital โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องวัดเสียงและตัวปรับเทียบระดับเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวบรวมและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังด่านอนามัยสื่งแวดล้อมที่เอือต่อสุขภาพในเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุที่เหมาะกับบริบทประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวบรวม ประมวลผลข้อมลและจัดทำแนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสติ๊กเกอร์ชุดเปิดประเทศอย่างปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบันทึกข้อมลแบบสำรวจสถานการณ์การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔ .pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้าสำหรับใส่ชุดนายสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสารโลหะหนักในน่ำอุปโภคบริโภคและพืชผัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดส่งพัสดุเพื่อสนับสนุนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเกียรติบัตรการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลกประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างกระแสการเปิดประเทศอย่างปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามมาตราการปลอดภัยสำหรับองค์กร COVID Free Settting โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนพัสดุเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ฃื้อชุดทดสอบการรับรู้กลิ่นของผู้ดมกลิ่น Odor test kit โดยวิธึเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเฝ้าระวังและขับเดลื่อนการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบและเปลี่ยนหัววัดออกซิเจนของเครื่องวัดก๊าซพิษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวบรวมข้อมูลพร้อมจัดทำข้อเสนอต่อรูปแบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เมืองท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวบรวมและประมวลผลเพื่อจัดทำการปรับปรุงเครื่องมือการดำเนินงานโครงการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เส้นทางท่องเที่ยวสุขภาพดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ตู้ดูดความชื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง .pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกรมอนามัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปี 2564

ไตรมาส 4
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกรมอนามัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2564

ไตรมาส 4
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
ประกาศผู้ชนะปี 64 เดือนกันยายน 64-2.pdf
ขนาดไฟล์ 2.51 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะปี 64 เดือนกันยายน 64-1.pdf
ขนาดไฟล์ 1.46 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะปี 64 เดือนสิงหาคม 64-2.pdf
ขนาดไฟล์ 1.46 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะปี 64 เดือนสิงหาคม 64-1.pdf
ขนาดไฟล์ 1.33 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะปี 64 เดือนกรกฎาคม 64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.21 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 ก.ค.64
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 ก.ค.64
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 ก.ค.64
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 ก.ค.64
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากคาร์บอนมาตราฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 ก.ค. 64
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกรมอนามัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2564

ไตรมาส 3
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 25 รายการ
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 เม.ย. 64
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิต infographic เรื่องสงกรานต์ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 เม.ย.64
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นห้องทำงานอาคาร 5 ชั้น 5 และซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 เม.ย. 64
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้สนับสนุนงานโครงการศึกษามลภาวะอากาศภายในอาคารและการพัฒนารูแปบบการจัดการมลภาวะภายในอาคารในพื้นที่เขตเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 เม.ย. 64
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในโครงการศึกษารูปแบบการจัดการมลพิษทางอากาศและการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตาม พรบ 2535 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 พ.ค. 64
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 พ.ค. 64
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสติกเกอร์สำหรับสนับสนุนการดำเนินงานในโรงพยาบาลสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 พ.ค. 64
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 พ.ค. 64
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บและรวบรวมข้อมูลความเพียงพอ การเข้าถึงการใช้ส้วมสาธารณะ และความเสี่ยงจากการปนเปื้อนในส้วมสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 พ.ค.64
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิต infographic คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานพัฒนายกระดับมาตราฐานสถาประกอบการฯ ผ่านแพลตฟอร์ม TSC+ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 พ.ค. 64
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ infographic เรื่องการระบายอากาศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มิ.ย. 64
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 มิ.ย. 64
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบปลิวการดูแลสุขภาพตนเองเมื่ออยู่ในโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 มิ.ย. 64
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 มิ.ย. 64
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมสำนักงาน และห้องน้ำชาย-หญิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 มิ.ย. 64
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมสำนักงาน และห้องน้ำชาย-หญิง2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 มิ.ย. 64
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 มิ.ย. 64
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดฟิล์มกรองแสงหน้าต่างสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม อาคาร 5 ชั้น 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 มิ.ย.64
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงรีเอเจนตร์คลอรีนอิสระในน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 มิ.ย. 64
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายทำเนียบบุคลากรสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มิ.ย. 64
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ HP Designjet Z5600 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 มิ.ย. 64
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบและซ่อมบำรุงเครื่องวัดปริมาณโลหะหนักในน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 มิ.ย.64
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 มิ.ย. 64
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์บันทึกอนามัยสิ่งแวดล้อม 4กรกกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 มิ.ย.64
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 มิ.ย.64
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกรมอนามัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2564

ไตรมาส 2
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 20 รายการ
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวิดีโอสื่อการสอนหลักสูตร การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาลอาหารและน้ำในเรือนจำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 ม.ค.64
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบประกาศโครงการ GREEN CLEAN Hospital โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 ม.ค.64
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวิดีโอสื่อการสอนหลักสูตรออนไลน์ เรื่องการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข GCH โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 ม.ค. 64
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์คู่มือการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน HWP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 ม.ค. 64
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวบรวมและประมวลผลเพื่อจัดทำเครื่องมือการดำเนินโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน HWP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 ม.ค. 64
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์และดำเนินงานโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 ม.ค. 64
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคู่มือโรงแรมที่มิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม Green Health Hotel โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 ม.ค. 64
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 ม.ค. 64
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอคอนดฟอเรนซ์สำหรับห้องประชุมขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 ม.ค. 64
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์จากแพลตฟอร์มดิจิตอล TSC+ กรมอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 ก.พ.64
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองครุฑสีขาว DL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 ก.พ.64
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำสถานการณ์จัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายในสถานพยาบาล พร้อมข้อเสนอต่อระบบฐานข้อมูลการบริการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษอันตรายสำหรับสถานพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 ก.พ.64
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 ก.พ.64
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเสื้อกั๊กภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 ก.พ. 64
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวิดีทัศน์ ชุดความรู้ เรื่องหลักการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการตรวจวัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 ก.พ. 64
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บและรวบรวมข้อมูลประเภทและแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อ มาตราฐานทางชีวภาพและหลักเกณฑ์การประเมินระบบกำจัดมูลฝอยคติดเชื้อด้วยเทคโนโลยีฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 ก.พ.64
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมจัดทำชุดความรู้ เรื่องระบบการจัดการเหตุรำคาญสำหรับเจ้าพนักงานตาม พรบ.สาธารณสุข 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 มี.ค.64
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 มี.ค. 64
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์คู่มือ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 มี.ค. 64
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
PDF_03926.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกรมอนามัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564

ไตรมาส 1
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 18 รายการ
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค.63
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 63
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาะบริการเครื่อพริ้นเตอร์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 63
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 พ.ย. 63
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องวัดเสียงและ Sound Calibrator โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 พ.ย. 63
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ยกระดับมาตราการสมหน้ากาก ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 พ.ย.63
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการและสถานที่รณรงค์เนื่องในวันส้วมโลก 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 พ.ย.63
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายทำ บันทึกวีดีโอ และตัดต่อภาพวิดีโอ สารคดีชุด การส่งเสริมภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นชุมชน เพื่อยกระดับเมืองที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ ปีงบ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 พ.ย.63
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือโรงแรมที่มิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม Green Health Hotel โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 พ.ย.63
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการรณรงค์ วัดวา อาสา รวมจิตอาสา ทำส้วมวัดให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 พ.ย.63
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวบรวมและประมวลผลเพื่อจัดทำเครื่องมือการดำเนินงานโครงการพัฒนาและยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานที่บริการที่พักอาศัยชั่วคราวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 พ.ย.63
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบและกลไกตรวจการอนามัยสิ่งแวดล้อมพร้อมหลักสูตรผู้ตรวจการอนามัยสิ่งแวดล้อม Inspector โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 พ.ย. 63
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือ อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 พ.ย. 63
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 ธ.ค.63
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 ธ.ค.63
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากอนามัยชนิดป้องกันฝุ่น PM 2.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 ธ.ค. 63
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยาและเวชภัณฑ์ ที่เป็นข้องเสียทางการแพทย์ พร้อมจัดทำ (ร่าง) ประกาศกระทรวง 28 ธ.ค.63
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 28 ธ.ค.63
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย