คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศกรมอนามัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาส 4

ไตรมาส 4
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ เปิดดูรายละเอียด
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 ก.ค.64
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 ก.ค.64
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกรมอนามัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาส 3

ไตรมาส 3
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 25 รายการ เปิดดูรายละเอียด
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 เม.ย. 64
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิต infographic เรื่องสงกรานต์ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 เม.ย.64
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกรมอนามัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาส 2

ไตรมาส 2
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 20 รายการ เปิดดูรายละเอียด
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวิดีโอสื่อการสอนหลักสูตร การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาลอาหารและน้ำในเรือนจำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 ม.ค.64
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบประกาศโครงการ GREEN CLEAN Hospital โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 ม.ค.64
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกรมอนามัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาส 1

ไตรมาส 1
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 18 รายการ เปิดดูรายละเอียด
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค.63
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 63
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย