คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนปฎิบัติการประจำปี กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข).pdf
ขนาดไฟล์ 2.72 MB
ดาวน์โหลด 193 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติราชการ ปี 66 (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข).pdf
ขนาดไฟล์ 2.76 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (กระทรวงสาธารณสุข).pdf
ขนาดไฟล์ 3.71 MB
ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติราชการ ปี 66 (กระทรวงสาธารณสุข).pdf
ขนาดไฟล์ 3.93 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย