คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | หนังสือเวียน ข้อหารือ สาระสำคัญ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
เห็นชอบอนุมัติซื้อ.doc
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เห็นชอบอนุมัติจ้าง.doc
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Flow Chart กระบวนการบริหารพัสดุ การนำพัสดุเข้าคลังและเก็บรักษา และเบิกจ่ายพัสดุ ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Flow Chart กระบวนการบริหารพัสดุ การนำพัสดุเข้าคลังและเก็บรักษา และเบิกจ่ายพัสดุ ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
แนวการจัดซื้อจัดจ้างและการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมของหน่วยงานรัฐ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา และการกำหนดผลงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.42 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวอย่างการตรวจรับน้ำมันเชื้อเพลิงในการฝึกอบรม สัมมนา

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตัวอย่างการตรวจรับน้ำมันเชื้อเพลิงในการฝึกอบรม สัมมนา
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รูปแบบการกำหนดขอบเขตงานจ้างและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
การกำหนดประเภทงานซื้อ.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 333 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การกำหนดประเภทงานจ้าง.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย