คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ 2564

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานข้อมูลสำหรับเบิกจ่ายงบประมาณ 2564

รายงานข้อมูลสำหรับเบิกจ่ายงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกผลักหักส่งเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสำนักงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 5.99 MB
ดาวน์โหลด 3103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เป้าหมายและแนวปฏิบัติสำหรับการเบิกจ่ายงบ64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการขับเคลื่อนสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่องค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.97 MB
ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิก/จ่าย (รบจ.01) ณ วันที่ 15 ของทุกเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการเบิก/จ่าย (รบจ.01)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
รายงานผลการเบิก/จ่าย (รบจ.01) ณ วันที่ 15 กันยายน 2564
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิก/จ่าย (รบจ.01) ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2564
ขนาดไฟล์ 0.92 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิก/จ่าย (รบจ.01) ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิก/จ่าย (รบจ.01) ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิก/จ่าย (รบจ.01) ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิก/จ่าย (รบจ.01) ณ วันที่ 15 เมษายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.77 MB
ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิก/จ่าย (รบจ.01) ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 120 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิก/จ่าย (รบจ.01) ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิก/จ่าย (รบจ.01) ณ วันที่ 15 มกราคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิก/จ่าย (รบจ.01) ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิก/จ่าย (รบจ.01) ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย