คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ 2564

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานข้อมูลสำหรับเบิกจ่ายงบประมาณ 2564

รายงานข้อมูลสำหรับเบิกจ่ายงบประมาณ 2564
ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกผลักหักส่งเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสำนักงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 5.99 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เป้าหมายและแนวปฏิบัติสำหรับการเบิกจ่ายงบ64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการขับเคลื่อนสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่องค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.97 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิก/จ่าย (รบจ.01) ณ วันที่ 15 ของทุกเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการเบิก/จ่าย (รบจ.01)
รายงานผลการเบิก/จ่าย (รบจ.01) ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิก/จ่าย (รบจ.01) ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิก/จ่าย (รบจ.01) ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิก/จ่าย (รบจ.01) ณ วันที่ 15 เมษายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.77 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิก/จ่าย (รบจ.01) ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิก/จ่าย (รบจ.01) ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิก/จ่าย (รบจ.01) ณ วันที่ 15 มกราคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิก/จ่าย (รบจ.01) ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิก/จ่าย (รบจ.01) ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย