คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ 2567

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการเบิกจ่าย (รบจ.01) ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2566
ขนาดไฟล์ 0.97 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานข้อมูลสำหรับเบิกจ่ายงบประมาณ 2567

รายงานผลการเบิก/จ่าย (รบจ.01) ณ วันที่ 15 ของทุกเดือน ประจำปีงบประมาณ 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
รายงานผลการเบิกจ่าย (รบจ.01) ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่าย (รบจ.01) ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่าย (รบจ.01) ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่าย (รบจ.01) ณ วันที่ 17 เมษายน 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่าย (รบจ.01) ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 1.35 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่าย (รบจ.01) ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่าย (รบจ.01) ณ วันที่ 15 มกราคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่าย (รบจ.01) ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่าย (รบจ.01) ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่าย (รบจ.01) ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.97 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย