คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ (แผน)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ประกาศสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เรื่อง การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เรื่อง การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การเผยแพร่งบลงทุนปีงบประมาณปี 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การเผยแพร่งบลงทุนปีงบประมาณปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การเผยแพร่งบดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การเผยแพร่งบดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย