คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสาร SOP

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

มาตรฐานการปฏิบัติงาน การตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีร้องเรียนเหตุรำคาญด้านกลิ่นรบกวน

เหตุรำคาญด้านกลิ่นรบกวน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SOP มาตรฐานการปฏิบัติงาน การตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีร้องเรียนเหตุรำคาญด้านกลิ่นรบกวน.pdf
ขนาดไฟล์ 21.38 MB
ดาวน์โหลด 1414 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน การตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีร้องเรียนเหตุรำคาญด้านมลพิษทางน้ำ

เหตุรำคาญด้านมลพิษทางน้ำ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SOP มาตรฐานการปฏิบัติงาน การตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีร้องเรียนเหตุรำคาญด้านมลพิษทางน้ำ.pdf
ขนาดไฟล์ 42.61 MB
ดาวน์โหลด 661 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน การตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีร้องเรียนเหตุรำคาญด้านเสียงรบกวน

เหตุรำคาญด้านเสียงรบกวน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SOP มาตรฐานการปฏิบัติงาน การตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีร้องเรียนเหตุรำคาญด้านเสียงรบกวน.pdf
ขนาดไฟล์ 15.37 MB
ดาวน์โหลด 807 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีร้องเรียนเหตุรำคาญด้านมลพิษทางน้ำ

เหตุรำคาญด้านมลพิษทางน้ำ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
7.1 แบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียน (แบบ หก.01)
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 620 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.2 แบบสอบสวนเหตุรำคาญจากมลพิษทางน้ำ ณ บริเวณที่ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบ (แบบ น.1)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 333 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.3 แบบสอบสวนเหตุรำคาญจากมลพิษทางน้ำของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง (แบบ น.2)
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 219 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.4 แบบสอบสวนเหตุรำคาญจากมลพิษทางน้ำ ณ สถานที่ที่ถูกร้องเรียนหรือแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ (แบบ น.3).pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 195 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.5 แบบบันทึกการตรวจสอบเหตุร้องเรียน กรณี มลพิษทางน้ำ (แบบ น.4)
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 225 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.6 แบบขั้นตอนเบื้องต้นสำหรับการเข้าสำรวจสถานที่ที่ถูกร้องเรียน/สถานประกอบการ (แบบ น.5)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 255 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีร้องเรียนเหตุรำคาญด้านเสียงรบกวน

เหตุรำคาญด้านเสียงรบกวน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
1. แบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียน (หก. 01)
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 384 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. แบบบันทึกผลกระทบต่อสุขภาพหรือผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันจากเสียง ส-0.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 370 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. แบบสัมภาษณ์เหตุรำคาญจากเสียง ณ บริเวณที่ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบ ส-1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 337 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ส-2 .pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 329 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. แบบสัมภาษณ์เหตุรำคาญจากเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง ส-3 .pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 281 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. แบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 474 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. แบบคำนวณเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

แบบฟอร์มการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีร้องเรียนเหตุรำคาญด้านกลิ่นรบกวน

เหตุรำคาญด้านกลิ่นรบกวน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
7.1 แบบบันทึกผลกระทบต่อสุขภาพหรือการใช้ชีวิตประจำวันจากกลิ่น (แบบ ก.0).pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 667 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.2 แบบสอบสวนเหตุรำคาญจากกลิ่น ณ บริเวณที่ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบ (แบบ ก.1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 668 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.3 แบบสอบสวนเหตุรำคาญจากกลิ่นบริเวณโดยรอบแหล่งกำเนิด (แบบ ก.2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 582 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.4 แบบสอบสวนเหตุรำคาญจากกลิ่น ณ แหล่งกำเนิด (แบบ ก.3).pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 513 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.5 แบบบันทึกข้อมูลการประเมินกลิ่นภาคสนาม (แบบ ก.4).pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 495 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.6 แบบบันทึกการตรวจวัดกลิ่นรบกวน (แบบ กร.1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 369 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.7 แบบบันทึกผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นกลิ่น (แบบ กร.2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 302 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย