คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสาร SOP

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

มาตรฐานการปฏิบัติงาน การตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีร้องเรียนเหตุรำคาญด้านกลิ่นรบกวน

เหตุรำคาญด้านกลิ่นรบกวน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SOP มาตรฐานการปฏิบัติงาน การตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีร้องเรียนเหตุรำคาญด้านกลิ่นรบกวน.pdf
ขนาดไฟล์ 21.38 MB
ดาวน์โหลด 603 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน การตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีร้องเรียนเหตุรำคาญด้านมลพิษทางน้ำ

เหตุรำคาญด้านมลพิษทางน้ำ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SOP มาตรฐานการปฏิบัติงาน การตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีร้องเรียนเหตุรำคาญด้านมลพิษทางน้ำ.pdf
ขนาดไฟล์ 42.61 MB
ดาวน์โหลด 451 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน การตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีร้องเรียนเหตุรำคาญด้านเสียงรบกวน

เหตุรำคาญด้านเสียงรบกวน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SOP มาตรฐานการปฏิบัติงาน การตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีร้องเรียนเหตุรำคาญด้านเสียงรบกวน.pdf
ขนาดไฟล์ 15.37 MB
ดาวน์โหลด 518 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีร้องเรียนเหตุรำคาญด้านมลพิษทางน้ำ

เหตุรำคาญด้านมลพิษทางน้ำ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
7.1 แบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียน (แบบ หก.01)
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 226 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.2 แบบสอบสวนเหตุรำคาญจากมลพิษทางน้ำ ณ บริเวณที่ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบ (แบบ น.1)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 170 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.3 แบบสอบสวนเหตุรำคาญจากมลพิษทางน้ำของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง (แบบ น.2)
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.4 แบบสอบสวนเหตุรำคาญจากมลพิษทางน้ำ ณ สถานที่ที่ถูกร้องเรียนหรือแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ (แบบ น.3).pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.5 แบบบันทึกการตรวจสอบเหตุร้องเรียน กรณี มลพิษทางน้ำ (แบบ น.4)
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 134 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.6 แบบขั้นตอนเบื้องต้นสำหรับการเข้าสำรวจสถานที่ที่ถูกร้องเรียน/สถานประกอบการ (แบบ น.5)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 125 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีร้องเรียนเหตุรำคาญด้านเสียงรบกวน

เหตุรำคาญด้านเสียงรบกวน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
1. แบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียน (หก. 01)
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 177 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. แบบบันทึกผลกระทบต่อสุขภาพหรือผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันจากเสียง ส-0.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 195 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. แบบสัมภาษณ์เหตุรำคาญจากเสียง ณ บริเวณที่ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบ ส-1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 188 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ส-2 .pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 167 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. แบบสัมภาษณ์เหตุรำคาญจากเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง ส-3 .pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 156 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. แบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 142 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. แบบคำนวณเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

แบบฟอร์มการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีร้องเรียนเหตุรำคาญด้านกลิ่นรบกวน

เหตุรำคาญด้านกลิ่นรบกวน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
7.1 แบบบันทึกผลกระทบต่อสุขภาพหรือการใช้ชีวิตประจำวันจากกลิ่น (แบบ ก.0).pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 304 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.2 แบบสอบสวนเหตุรำคาญจากกลิ่น ณ บริเวณที่ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบ (แบบ ก.1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 309 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.3 แบบสอบสวนเหตุรำคาญจากกลิ่นบริเวณโดยรอบแหล่งกำเนิด (แบบ ก.2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 273 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.4 แบบสอบสวนเหตุรำคาญจากกลิ่น ณ แหล่งกำเนิด (แบบ ก.3).pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 246 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.5 แบบบันทึกข้อมูลการประเมินกลิ่นภาคสนาม (แบบ ก.4).pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 271 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.6 แบบบันทึกการตรวจวัดกลิ่นรบกวน (แบบ กร.1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 193 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.7 แบบบันทึกผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นกลิ่น (แบบ กร.2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 173 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย