คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตาม ว322 ว119 79วรรคสอง รายไตรมาส

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2567
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างที่วงเงินไม่เกิน 5000 บาท ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างที่วงเงินไม่เกิน 5000 บาท ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง และสาระสำคัญของสัญญาฯ ประจำไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 66)
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างที่วงเงินไม่เกิน 5000 บาท ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือประจำไตมาส 2 (เดือน มกราคม 2566 ถึงวันที่ มีนาคม 2566).pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างที่วงเงินไม่เกิน 5000 บาท ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างที่วงเงินไม่เกิน 5000 บาท ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP.pdf
ขนาดไฟล์ 1.46 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย