คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
กรมอนามัย
ประกาศรับสมัครงาน/ประกาศสอบ
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
08
กรกฎาคม
2565
08.07.2565
Onepage ประชุม “ชี้แจงกฎหมายใหม่ที่ออกตามกฎกระทรวงว่าด้วย การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 และฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (E-manifest)”

ประชุม “ชี้แจงกฎหมายใหม่ที่ออกตามกฎกระทรวงว่าด้วย การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 และฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (E-manifest)”

01
ธันวาคม
2564
01.12.2564
ประกาศสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ประกาศสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

COVID-19
11.07.2565
ผู้ประกอบการ กิจการ กิจกรรมเข้มมาตรการความปลอดภัยองค์กร ผู้ใช้บริการปลอดภัยห่างไกลโควิด

ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่การปรับลดมาตรการ เปลี่ยนผ่านการระบาดสู่โรคประจำถิ่น แต่ประชาชนจะต้องหมั่นดูแลสุขอนามัยและปรับพฤติกรรมสุขภาพให้ดีอยู่เสมอ เช่น ล้างมือบ่อย ๆ และสวมหน้ากากป้องกันหากพบตนเองป่วย เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม และใช้บริการจากสถานประกอบกิจการที่มีการประเมินตนเองตามมาตรการ COVID Free Settingโดยสังเกตจากใบประกาศรับรองที่ติดหน้าร้าน และสามารถแนะนำ รีวิว หรือติชมการปฏิบัติตามมาตรการได้ โดย Scan QR code ที่อยู่บนใบประกาศ หรือ E-Certificate นี้ได้ทันที มาร่วมทำให้สังคมไทย มีความปลอดภัย มั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการร่วมกัน #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี #ล้างมือบ่อยๆทุกการจับจุดสัมผัสร่วม #สวมหน้ากากป้องกันเมื่อตนเองป่วย #COVID19

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

calendar Cover for 2022 / 08
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์สำนัก ว.
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิก

สาธารณภัย
27.07.2565
หน้าฝน ตากผ้าไม่แห้ง เสี่ยงเชื้อรา

หน้าฝน ตากผ้าไม่แห้ง เสี่ยงเชื้อรา

อื่นๆ
03.05.2565
หลักเกณฑ์การยืมพัสดุของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

หลักเกณฑ์การยืมพัสดุของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม