คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
กรมอนามัย
ประกาศรับสมัครงาน/รับโอน/ประกาศสอบ
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
18
กรกฎาคม
2567
2567
18.07.2567
วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 นางณีรนุช อาภาจรัส ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดการประชุม การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลของประเทศไทย โดยคณะวิจัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ร่วมกับกรมอนามัย

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 นางณีรนุช อาภาจรัส ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดการประชุม การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลของประเทศไทย โดยคณะวิจัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ร่วมกับกรมอนามัย ณ โรงแรมมารวยการ์เดนท์ กรุงเทพฯ

03
พ.ค.
2567
03.05.2567
ประกาศสํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ประกาศสํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการสุขาภิบาล

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
24.04.2566
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ปันรัก สร้างสุข

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ปันรัก สร้างสุข

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

calendar Cover for 2024 / 07
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์สำนัก ว.
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิก

มูลฝอย (ทั่วไป ติดเชื้อ อันตราย)
05.06.2567
แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากสถานชีวาภิบาล

แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากสถานชีวาภิบาล

สารเคมี
30.04.2567
เตือนภัย เฝ้าระวังสถานประกอบกิจการเสี่ยงไฟไหม้ การระเบิดและรั่วไหลของสารเคมี

เตือนภัย เฝ้าระวังสถานประกอบกิจการเสี่ยงไฟไหม้ การระเบิดและรั่วไหลของสารเคมี

เทศกาล
23.04.2567
มาดู ขยะแต่ละประเภท จะย่อยสลายนานแค่ไหนนะ

มาดู ขยะแต่ละประเภท จะย่อยสลายนานแค่ไหนนะ

เทศกาล
23.04.2567
เที่ยวสงกรานต์ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เที่ยวสงกรานต์ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เทศกาล
23.04.2567
6 แนวทาง จัดบ้านปลอดภัย ใส่ใจผู้สูงอายุ ต้อนรับสงกรานต์

6 แนวทาง จัดบ้านปลอดภัย ใส่ใจผู้สูงอายุ ต้อนรับสงกรานต์