คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
กรมอนามัย
ประกาศรับสมัครงาน/รับโอน/ประกาศสอบ
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
01
มีนาคม
2567
2567
01.03.2567
การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบแนวคิดและหลักการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบแนวคิดและหลักการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน

21
มีนาคม
2566
21.03.2566
รับโอนข้าราชการ เพื่อดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รับโอนข้าราชการ เพื่อดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ตำแหน่งเลขที่ 2421

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
24.04.2566
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ปันรัก สร้างสุข

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ปันรัก สร้างสุข

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

calendar Cover for 2024 / 03
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์สำนัก ว.
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิก

รณรงค์สิ่งแวดล้อม
01.12.2566
4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย

4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลดก ลดโลกเดือด

ส้วมและสิ่งปฏิกูล
21.05.2564
ส้วมเฉพาะกิจในวันน้ำท่วม

คำแนะนำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยส้วมเฉพาะกิจ 1. ส้วมกล่องกระดาษ 2. ส้วมเก้าอี้พลาสติก 3. ส้วมถังพลาสติก หรือกระโถน

ส้วมและสิ่งปฏิกูล
20.10.2566
คิดอย่างไร กับส้วมสาธารณะไทย

คิดอย่างไร กับส้วมสาธารณะไทย ร่วมตอบโพลการใช้สาธารณะลุ้นรับของรางวัลจากเรา ถึง 31 ตุลาคม 2566 คลิก https://bit.ly/AnamaiPoll

มูลฝอย (ทั่วไป ติดเชื้อ อันตราย)
27.09.2566
วันที่ 27 กันยายนของทุกปีเป็น ”วันท่องเที่ยวโลก” (World Tourism Day) ??

วันที่ 27 กันยายนของทุกปีเป็น ”วันท่องเที่ยวโลก” (World Tourism Day) ?? กรมอนามัยเชิญชวน คัด-แยก-ลด ป้องกันขยะล้น แหล่งท่องเที่ยวไทย ??คัดแยก : ทิ้งลงในถังที่จัดไว้ ??ลดขยะ : ใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ หรือภาชนะที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ เช่น จาน ชาม ช้อน แก้ว แทนการใช้กล่องโฟม ถุงพลาสติก ”ช่วยกันไม่เพิ่มขยะ และทิ้งขยะอย่างถูกต้อง จะช่วยให้แหล่งท่องเที่ยวไทย น่าเที่ยวมากขึ้น” ท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่ ??https://multimedia.anamai.moph.go.th/ #กรมอนามัย #สาระสุขภาพ #แหล่งท่องเที่ยวไทย #ขยะ #วันท่องเที่ยวโลก #กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี