คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนปฎิบัติการประจำปี กรมอนามัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ปี 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการกรมอนามัยปี 2566 ฉบับท่านอธิบดี.pdf
ขนาดไฟล์ 3.84 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี กรมอนามัย (พ.ศ. 2566 -2570)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี กรมอนามัย (พ.ศ. 2566 -2570)
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขนาดไฟล์ 3.84 MB
ดาวน์โหลด 328 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 5.34 MB
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนงาน โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนงาน โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย