คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | KM

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การจัดการความรู้ ปี 2566

2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
Onepage สอนการใช้งาน การจัดการ Data Studio.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นางสาววิรัชพรรณ สุธาพาณิชย์ เรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพในสถานพยาบาลเอกชน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดการความรู้ ปี 2565

2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
one page KM การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “รู้แบบนี้...สุขภาพดีไปนานแล้ว” ตอน : ผอม หล่อ สวย หุ่นดี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Onepage km รับส่ง พัสดุอย่างไร ปลอดภัย ห่างไกลโควิด19.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Onepage km อนามัยส่งแวดล้อมกับ covid19.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดการความรู้ ปี 2564

2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
OnePage การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “รู้แบบนี้...สุขภาพดีไปนานแล้ว” ตอน : Fat Fit Fun
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OnePage จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่าน พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ และ พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OnePage การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “รอบรู้การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ COVID-19”
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OnePage การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “งานอนามัยสิ่งแวดล้อมกับ COVID-19” ตอน : การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาโดยใช้น้ำเสียเป็นฐาน และ การจัดการหน้ากากอนามัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กรณีศึกษาในต่างประเทศ
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย