คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | KM

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การจัดการความรู้ ปี 2565

2565

การจัดการความรู้ ปี 2564

2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
OnePage การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “รู้แบบนี้...สุขภาพดีไปนานแล้ว” ตอน : Fat Fit Fun
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OnePage จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่าน พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ และ พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OnePage การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “รอบรู้การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ COVID-19”
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OnePage การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “งานอนามัยสิ่งแวดล้อมกับ COVID-19” ตอน : การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาโดยใช้น้ำเสียเป็นฐาน และ การจัดการหน้ากากอนามัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กรณีศึกษาในต่างประเทศ
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย