คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | KM

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การจัดการความรู้ ปี 2567

2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “การดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรม และองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ” ร่วมกับสำนักงานเลขานุการกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง ”ถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้จากตัวบุคคล ให้เป็นความรู้ขององค์กร เรื่อง ระบบจัดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน”
ขนาดไฟล์ 4.50 MB
ดาวน์โหลด 195 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดการความรู้ ปี 2566

2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
2023-07-05 onepage KM ภาษาอังกฤษ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกอบการ KM ภาษาอังกฤษ 5 ก.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 11.87 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Onepage สอนการใช้งาน การจัดการ Data Studio.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นางสาววิรัชพรรณ สุธาพาณิชย์ เรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพในสถานพยาบาลเอกชน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 731 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดการความรู้ ปี 2565

2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
one page KM การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “รู้แบบนี้...สุขภาพดีไปนานแล้ว” ตอน : ผอม หล่อ สวย หุ่นดี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Onepage km รับส่ง พัสดุอย่างไร ปลอดภัย ห่างไกลโควิด19.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Onepage km อนามัยส่งแวดล้อมกับ covid19.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดการความรู้ ปี 2564

2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
OnePage การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “รู้แบบนี้...สุขภาพดีไปนานแล้ว” ตอน : Fat Fit Fun
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 149 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OnePage จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่าน พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ และ พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OnePage การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “รอบรู้การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ COVID-19”
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OnePage การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “งานอนามัยสิ่งแวดล้อมกับ COVID-19” ตอน : การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาโดยใช้น้ำเสียเป็นฐาน และ การจัดการหน้ากากอนามัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กรณีศึกษาในต่างประเทศ
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย