คุณกำลังมองหาอะไร?

รวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

30.06.2565
94
0
แชร์
30
มิถุนายน
2565

       วันนี้ (30 มิถุนายน 2565) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และผู้อำนวยการทุกสำนักฯ/ กอง ให้การต้อนรับคณะตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วย รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม อ.ปานจิต จินดากุล และ อ.ชัยณรงค์ โชไชย ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย
โดยหมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ขั้นตอนที่ 2 ผลการประเมินเอกสารรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์กร (Application Report) สำหรับในวันนี้ เป็นการรับการตรวจประเมินจากคณะตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในขั้นตอนที่ 3 เพื่อนำไปสู่การพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินต่อไป
      ทั้งนี้ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย เข้าร่วมส่งผลงานโดยมีประเด็นที่เป็น Best practice ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่
1) การยกระดับการจัดการ COVID-19 ด้วย COVID Free Setting และ
2) การบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของประเทศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
และเป็นผู้ที่รับผิดชอบหลักอยู่ประจำนิทรรศการเเพื่อให้ข้อมูล คณะตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

one page ตรวจประเมินหมวด 6 กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 473KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน