คุณกำลังมองหาอะไร?

รา

รายละเอียดและภาพข่าวประชาสัมพันธ์งาน ”วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย” ปี ๒๕๖๑

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

09.12.2563
0
0
แชร์
09
ธันวาคม
2563
4 กรกฎา วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี ๒๕๖๑
 

ขอเชิญชวนทุกหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดลัอมไทย ปี ๒๕๖๑ ในหัวข้อเรื่อง "อนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองที่ทันสมัย ยั่งยืน เท่าเทียมสำหรับทุกคน (Environmental Health for All : SMART, Sustainable & Inclusive Cities)" เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี "เจ้าฟ้านักพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม"

 

ภาพข่าวงาน "วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย" ปี ๒๕๖๑ "อนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองที่ทันสมัย ยั่งยืน เท่าเทียมสำหรับทุกคน"

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

คำกล่าวสดุดีในพระกรุณาธิคุณ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องใน ๔ กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ๒๕๖๑.docx
ขนาดไฟล์ 16KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำกล่าวสดุดีในพระกรุณาธิคุณ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องใน ๔ กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ๒๕๖๑.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการตัดสิน รางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๑.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการตัดสิน คลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๑.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี ๒๕๖๑.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กำหนดการประชุมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี ๒๕๖๑.pdf
ขนาดไฟล์ 84KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี ๒๕๖๑.docx
ขนาดไฟล์ 73KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ไวนิลประชาสัมพันธ์ กิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (ขนาด ๑X๓ เมตร) เนื่องใน ๔ กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี ๒๕๖๑.pdf
ขนาดไฟล์ 5MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี ๒๕๖๑
ขนาดไฟล์ 5MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กำหนดการวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี ๒๕๖๑
ขนาดไฟล์ 5MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน