คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
กรมอนามัย
ประกาศรับสมัครงาน/ประกาศสอบ
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
26
เมษายน
2565
26.04.2565
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมรณรงค์ให้บุคลากรแต่งกายผ้าไทย หรือชุดพื้นเมือง เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณีไทยให้แก่บุคลากรปฏิบัติร่วมกันในองค์กร

2. สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมรณรงค์ให้บุคลากรแต่งกายผ้าไทย หรือชุดพื้นเมือง เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณีไทยให้แก่บุคลากรปฏิบัติร่วมกันในองค์กร

01
ธันวาคม
2564
01.12.2564
ประกาศสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ประกาศสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
07.04.2565
สงกรานต์ทำบุญปลอดภัย ส้วมวัดสะอาดทั่วไทย มั่นใจไร้ COVID-19

สงกรานต์ทำบุญปลอดภัย ส้วมวัดสะอาดทั่วไทย มั่นใจไร้ COVID-19

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

calendar Cover for 2022 / 05
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์สำนัก ว.
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิก

อื่นๆ
03.05.2565
หลักเกณฑ์การยืมพัสดุของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

หลักเกณฑ์การยืมพัสดุของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

COVID-19
21.04.2565
กรมอนามัย ขอความร่วมมือสถานประกอบการร้านเสริมสวย ตัดผม แต่งผม และร้านทำเล็บ ประเมินรับรองตนเองตามมาตรการผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus

กรมอนามัย ขอความร่วมมือสถานประกอบการร้านเสริมสวย ตัดผม แต่งผม และร้านทำเล็บ ประเมินรับรองตนเองตามมาตรการผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus

สาธารณภัย
10.03.2565
ได้เวลาเตรียมความพร้อม ก่อนภัยแล้ว

ได้เวลาเตรียมความพร้อม ก่อนภัยแล้ว

จัดซื้อจัดจ้าง
07.02.2565
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

สาธารณภัย
29.01.2565
แนวทางการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย กรณีน้ำมันดิบรั่วไหลในทะเล

แนวทางการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย กรณีน้ำมันดิบรั่วไหลในทะเล