คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
กรมอนามัย
ประกาศรับสมัครงาน/ประกาศสอบ
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
29
พฤศจิกายน
2564
29.11.2564
การเสวนา เรื่อง ทิศทางและประเด็นโจทย์การวิจัยด้าน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในอนาคต

กรมอนามัย โดย ผอ.นภพรรณ นันทพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย เรื่อง ”ทิศทางและประเด็นโจทย์การวิจัยด้าน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในอนาคต” ภายใต้งาน ”มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564” (Thailand Research Expo 2021) ในรูปแบบ Video Conference ผ่านระบบ ZOOM เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. ผ่าน Steaming ”วิจัยและนวัตกรรม ประเด็นภัยพิบัติกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ณ ห้องประชุม Lotus 5 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

01
ธันวาคม
2564
01.12.2564
ประกาศสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ประกาศสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
07.10.2564
Motion graphic ปฏิบัติตัวอย่างไร เมื่อต้องแยกกักตัวในชุมชน Community Isolation

ตอนที่ 4 ปฏิบัติตัวอย่างไร เมื่อต้องแยกกักตัวในชุมชน Community Isolation

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

calendar Cover for 2021 / 12
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์สำนัก ว.
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิก

COVID-19
13.05.2564
ข้อปฏิบัติในการใช้ส้วมอย่างปลอดภัยในโรงพยาบาลสนาม

ข้อปฏิบัติในการใช้ส้วมอย่างปลอดภัยในโรงพยาบาลสนาม

COVID-19
13.01.2564
เลือกสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย ห่างไกลโควิด ด้วยหลัก 3C

เลือกสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย ห่างไกลโควิด ด้วยหลัก 3C