คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
กรมอนามัย
ประกาศรับสมัครงาน/รับโอน/ประกาศสอบ
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
21
พ.ค.
2567
2567
21.05.2567
คุณยูริเอะ โอซาวะ เลขานุการเอก (ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) และรองผู้แทนถาวรประเทศญี่ปุ่นประจำ ESCAP สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ขอเข้าพบเพื่อขอคำแนะนำการจัดการมูลฝอยในบทบาทของกรมอนามัย

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 คุณยูริเอะ โอซาวะ เลขานุการเอก (ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) และรองผู้แทนถาวรประเทศญี่ปุ่นประจำ ESCAP สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ขอเข้าพบเพื่อขอคำแนะนำการจัดการมูลฝอยในบทบาทของกรมอนามัย

03
พ.ค.
2567
03.05.2567
ประกาศสํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ประกาศสํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการสุขาภิบาล

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
24.04.2566
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ปันรัก สร้างสุข

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ปันรัก สร้างสุข

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

calendar Cover for 2024 / 05
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์สำนัก ว.
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิก

สารเคมี
30.04.2567
เตือนภัย เฝ้าระวังสถานประกอบกิจการเสี่ยงไฟไหม้ การระเบิดและรั่วไหลของสารเคมี

เตือนภัย เฝ้าระวังสถานประกอบกิจการเสี่ยงไฟไหม้ การระเบิดและรั่วไหลของสารเคมี

เทศกาล
23.04.2567
มาดู ขยะแต่ละประเภท จะย่อยสลายนานแค่ไหนนะ

มาดู ขยะแต่ละประเภท จะย่อยสลายนานแค่ไหนนะ

เทศกาล
23.04.2567
เที่ยวสงกรานต์ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เที่ยวสงกรานต์ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เทศกาล
23.04.2567
6 แนวทาง จัดบ้านปลอดภัย ใส่ใจผู้สูงอายุ ต้อนรับสงกรานต์

6 แนวทาง จัดบ้านปลอดภัย ใส่ใจผู้สูงอายุ ต้อนรับสงกรานต์

12.04.2567
การควบคุมสถานประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และการเฝ้าระวังความเสียงต่อสุขภาพจากกากของเสียแคดเมียม

การควบคุมสถานประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และการเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อสุขภาพจากกากของเสียแคดเมียม