คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | DM & KM

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

น.ส.อรัญญา ดวงบุ

กลุ่มพัฒนาสุขาภิบาล
การใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.ภัสราภรณ์ รักษาแก้ว

กลุ่มพัฒนาสุขาภิบาล
ไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล ในน้ําทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(Escherichia coli) และวิธีการเก็บตัวอย่างและการตรวจหา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กําหนดปริมาณไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.เกศกนก หอดขุนทด

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ
ณ ชุมชนและศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย