คุณกำลังมองหาอะไร?

ข้าสู่ระบบ

กรมอนามัย ยินดีพร้อมให้บริการประชาชนเพื่อสุขภาพที่ดี

Hero Float

ประโยชสำหรับการสมัครสมาชิก:

  • สามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ของกรมอนามัยผ่านทางอีเมลได้
  • สามารถตั้งกระทู้และตอบกระทู้ต่างๆ ของกรมอนามัย

เงื่อนไขการสมัครสมาชิก:

  • ผู้ใช้งานสามารถสมัครสมาชิกผ่านอีเมลหรือโซเชียลมีเดียต่างๆได้
    ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมอนามัย
  • โดยจะยินยอมให้กรมอนามัยตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้ใช้งานได้กรอกเข้ามา
  • หากพบความไม่ถูกต้อง กรมอนามัยสามารถปิดการใช้งานนั้นได้
    โดยไม่จำเป็นต้องอนุญาตก่อน