คุณกำลังมองหาอะไร?

รมอนามัยจับมือกรมควบคุมมลพิษ ลงนามความร่วมมือด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับ 2 พ.ศ.2555-2559

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

19.12.2555
37
0
แชร์
19
ธันวาคม
2555

กรมอนามัยจับมือกรมควบคุมมลพิษ ลงนามความร่วมมือด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับ 2 พ.ศ.2555-2559

        นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และนายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ระหว่างกรมอนามัยและกรมควบคุมพิษ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 - 2559 เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ โดยกรมอนามัยและกรมควบคุมมลพิษจะร่วมกันนำแนวทางของแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยให้หน่วยงานในสังกัดของกรมอนามัยและรมควบคุมมลพิษ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและผลักดันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ เมื่อวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมดอนเมือง 1 โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

 

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน