คุณกำลังมองหาอะไร?

O

Onepage ประชุม “ชี้แจงกฎหมายใหม่ที่ออกตามกฎกระทรวงว่าด้วย การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 และฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (E-manifest)”

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

08.07.2565
233
0
แชร์
08
กรกฎาคม
2565

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

4. การเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการมูลฝอยติด.pdf
ขนาดไฟล์ 9MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. กฎหมายใหม่ที่ออกตามกฎกระทรวงฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 6MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. กฎหมายสาธารณสุขกับการจัดการมูลฝอยติดเช.pdf
ขนาดไฟล์ 807KB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. สถานการณ์การบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
One Page ประชุม “ชี้แจงกฎหมายใหม่ที่ออกตามกฎกระทรวงว่าด้วย การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 และฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (E-manifest)”
ขนาดไฟล์ 466KB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน