คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การประชุมขับเคลื่อนมาตรฐานโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel & GREEN Health Attraction) เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวสุขภาพดี ปีงบประมาณ 2567

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

01.12.2566
125
0
แชร์
01
ธันวาคม
2566

         สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย จัดประชุมขับเคลื่อนมาตรฐานโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel & GREEN Health Attraction) เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวสุขภาพดี ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 โดยมีนางสุธิดา อุทะพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เป็นประธาน การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนมาตรฐาน GREEN Health Hotel, Wellness Hotel และ GREEN Health Attraction ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2567 ประเด็น 12 เศรษฐกิจสุขภาพ และประเด็น 13 นักท่องเที่ยวปลอดภัย มีผู้เข้าร่วมประชุมจากกรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และหน่วยงานเครือข่ายทั้ง Onsite และ Online จำนวน 500 คน

         การประชุมมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย การชี้แจงมาตรฐานและการพูดคุยแลกเปลี่ยนทิศทางการสนับสนุนการท่องเที่ยว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 

        1. หน่วยงาน องค์กรด้านการท่องเที่ยวและสาธารณสุขให้ความสำคัญด้านสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยมากขึ้น ดังนั้นการได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสุขภาพ จึงถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว

       2. การเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันระหว่างกรมอนามัยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศ เพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์ GREEN Health Hotel ให้นักท่องเที่ยวทราบข้อมูลในการตัดสินใจเลือกรับบริการ

      3. การจัด Roadshow ระดับภูมิภาค เพื่อให้ผู้ประกอบการในพื้นที่มีส่วนร่วมและให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

     4. Wellness Hotel ทางโรงแรมให้ความสนใจและอยากให้มีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง 

        ทั้งนี้ กรมอนามัยและภาคีเครือข่ายจะร่วมกันขับเคลื่อนให้โรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวได้มาตรฐาน GREEN Health Hotel & GREEN Health Attraction สนับสนุนการสร้างรายได้ของประเทศต่อไป

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

Onepage การประชุมขับเคลื่อนมาตรฐานโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel & GREEN Health Attraction) เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวสุขภาพดี ปีงบประมาณ 2567
ขนาดไฟล์ 522KB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน