คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนระบบการจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่เมืองสุขภาพดี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

08.12.2566
119
0
แชร์
08
ธันวาคม
2566

           วันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2566 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ“การขับเคลื่อนระบบการจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่เมืองสุขภาพดี” โดยมี นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนางปรียานุช บูรณภักดี รักษาการผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12

            วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญและการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเพื่อการจัดการเหตุรำคาญและควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมถึงชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและการประเมินคุณภาพระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการเหตุรำคาญ (EHA6000) และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (EHA7000) ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดสามารถสนับสนุนและให้คำปรึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการเหตุรำคาญและควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน