คุณกำลังมองหาอะไร?

ระชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวและกิจการด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

26.03.2567
35
0
แชร์
26
มีนาคม
2567

            สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวและกิจการด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2567 โดยนางณีรนุช อาภาจรัส ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวแก่หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน และการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพในกิจการด้านการท่องเที่ยว สนับสนุนนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาล และสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในการใช้บริการโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน GREEN Health Hotel และ GREEN Health Attraction สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้ การประชุมนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสาขา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร โรงแรม แหล่งท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2,000 คน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน