คุณกำลังมองหาอะไร?

วั

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นางณีรนุช อาภาจรัส ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดับชาติ เรื่อง การดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 4 

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

13.06.2567
57
0
แชร์
13
มิถุนายน
2567

        วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 นางณีรนุช  อาภาจรัส ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดับชาติ  เรื่อง การดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 4  ณ ห้องประชุมคัทลียา โรงแรมรามา การ์เด้นส์  กรุงเทพฯ และร่วมเสวนา ช่วงที่ 9 การดำเนินการและความท้าทายในการแก้ไขปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ : สิ่งแวดล้อม ในหัวข้อที่ 1 “ทบทวนแนวทางและกฎระเบียบเกี่ยวกับการดื้อยาต้านจุลชีพ  ยาต้านจุลชีพตกค้างในสิ่งแวดล้อมและการนำไปใช้  พร้อมด้วยนางสาวสัจมาน  ตรันเจริญ  รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย   ในหัวข้อที่ 2 “ นวัตกรรมและทางเลือกในการจัดการ AMR ในสิ่งแวดล้อม  ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการดื้อยาต้านจุลชีพ ซึ่งทางสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นผู้แทนกรมอนามัยได้จัดทำโปสเตอร์ “การดำเนินงานการจัดการเชื้อดื้อยาในระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล” ในการนำเสนอในที่ประชุมฯ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน