คุณกำลังมองหาอะไร?

วั

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมหารือการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลจากแพจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจังหวัดกาญจนบุรี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

05.07.2567
69
0
แชร์
05
กรกฎาคม
2567

           วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมหารือการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลจากแพจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายอำเภอศรีสวัสดิ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสวัสดิ์  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน โรงพยาบาลท่ากระดาน  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรี และชมรมท่องเที่ยวศรีสวัสดิ์ ประเด็นการหารือประกอบด้วยแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลจากแพ รูปแบบการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องสำหรับแพพัก และการเตรียมการจัดกิจกรรมรณรงค์ “แพน่าพัก ส้วมน่าใช้ สิ่งปฏิกูลจัดการปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ”

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน