คุณกำลังมองหาอะไร?

วั

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดโดยสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ณ โรงแรมเดอะบาซาร์ แบงค็อก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

05.07.2567
63
0
แชร์
05
กรกฎาคม
2567

              วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม นำโดย นางณีรนุช อาภาจรัส ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดโดยสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ณ โรงแรมเดอะบาซาร์ แบงค็อก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยมีนายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลองค์กร/บุคคล ต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ผู้ได้รับโล่รางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2567 โล่รางวัลสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) ระดับดีเด่น และภาคีเครือข่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับประกาศนียบัตร ได้แก่ GREEN & CLEAN Hospital Challenge ต้นแบบห้องปลอดฝุ่นภาคีเครือข่ายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การยกระดับโรงแรมตามแนวทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (Wellness Hotel) โรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel) แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Attraction) และนวัตกรรม Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) นอกจากนี้ได้ร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ “ห่มเงาด้วยต้นไม้ ลดร้อน ลดฝุ่น” ร่วมกับผู้บริหารกรมอนามัยและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และร่วมชมนิทรรศการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน