คุณกำลังมองหาอะไร?

วั

วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2567 กรมอนามัย สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำเกณฑ์การประเมินศูนย์เวลเนส กระทรวงสาธารณสุข ณ บ้านอัมพวารีสอร์ท แอนด์ สปา

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

08.07.2567
59
1
แชร์
08
กรกฎาคม
2567

           วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2567 นายโฆสิต สุวินิจจิต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากกรมอนามัย โดยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเกณฑ์การประเมินศูนย์เวลเนส กระทรวงสาธารณสุข และบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินการร่วมกัน ภายใต้โครงการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ณ บ้านอัมพวารีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยได้มีการหารือการกำหนดมาตรฐาน GREEN Health Hotel และมาตรฐาน SAN ของกรมอนามัย เป็นมาตรฐานภาคบังคับและยกระดับสู่มาตรฐาน Wellness Hotel และ Wellness Restaurant (SAN Plus) อย่างบูรณาการสำหรับการประเมิน Wellness Center เพื่อสร้างมูลค่าในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน