คุณกำลังมองหาอะไร?

วั

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 กรมอนามัย โดยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมรณรงค์ “ส้วมโรงเรียน สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เพื่อสุขอนามัยที่ดี” ณ ห้องประชุม Grand diamond โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

09.07.2567
133
0
แชร์
09
กรกฎาคม
2567

         วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 กรมอนามัย โดยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมรณรงค์ ส้วมโรงเรียน สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เพื่อสุขอนามัยที่ดีห้องประชุม Grand diamond โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี และผ่านระบบถ่ายทอดสด Facebook live 

         ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายวัน อยู่บำรุง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมีแพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย ผู้บริหารกรมอนามัย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมกิจกรรมฯ พร้อมนี้นายอาชวิน อยู่บำรุง  ในฐานะ Happy Toilet Ambassador 2024 ได้กล่าวรณรงค์เชิญชวนภาคีเครือข่ายให้ร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดส้วมโรงเรียน และร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์ “ส้วมโรงเรียน สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เพื่อสุขอนามัยที่ดี” เพื่อเน้นย้ำความสำคัญในการสร้างเสริมสุขลักษณะที่ดีให้กับบุคลากรในโรงเรียน

         นายวัน อยู่บำรุง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กวัยเรียน เพราะถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศ โดยส่วนใหญ่เด็กกลุ่มนี้ จะใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนมากกว่าที่บ้าน โดยกรมอนามัย นอกจากจะส่งเสริมสุขภาพให้เด็กไทยเติบโตสมวัยแล้ว ยังเน้นเรื่อง “ส้วมในโรงเรียน” ให้นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง และพัฒนาส้วมสาธารณะในโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน HAS “สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน” ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่กระทรวงศึกษาธิการ เห็นความสำคัญและมีนโยบายในการพัฒนาส้วมโรงเรียน พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณผ่าน “โครงการสุขาดี มีความสุข”

       นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง ส้วมโรงเรียน สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เพื่อสุขอนามัยที่ดี โดยมี นายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายรังสิมันต์ ยาละ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี และนายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) กรมอนามัย ร่วมเสวนาในครั้งนี้ และการบรรยาย เรื่อง มาตรฐานส้วมสาธารณะไทย (HAS) ก้าวต่อไปเพื่อสุขภาพดีอย่างเท่าเทียม โดย นายประโชติ กราบกราน รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการส้วมที่ถูกสุขลักษณะและมาตรฐานส้วมสาธารณะไทยให้กับบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในห้องประชุมและ ผ่านระบบถ่ายทอดสด Facebook live สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กว่า 1,300 คน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน