คุณกำลังมองหาอะไร?

รา

รายละเอียดประชาสัมพันธ์งานวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2562

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

01.01.2513
0
0
แชร์
01
มกราคม
2513

รายละเอียดประชาสัมพันธ์งานวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2562

 
4 กรกฎา วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี ๒๕๖๒
ขอเชิญชวนทุกหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดลัอมไทย ปี ๒๕๖๒ ในหัวข้อเรื่อง "อากาศดี สุขภาพดี ด้วยพลังภาคีทุกภาคส่วน(Better Air for Better Health)" เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี "เจ้าฟ้านักพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม"
 
 
 
ไวนิลประชาสัมพันธ์ กิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (ขนาด ๑X๓ เมตร) เนื่องใน ๔ กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี ๒๕๖๒
 

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน