คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปี 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เล่มสรุปผลการดำเนินกาาร

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เล่มสรุปผลการดำเนินงานโครงการวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 65.pdf
ขนาดไฟล์ 40.63 MB
ดาวน์โหลด 200 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ไวนิล วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2565 ขนาด 1x3 เมตร

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ไวนิลกิจกรรมรณรงค์ฯ ขนาด 1x3 เมตร.rar
ขนาดไฟล์ 99.37 MB
ดาวน์โหลด 240 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายละเอียดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
กำหนดการ.jpg
ขนาดไฟล์ 3.65 MB
ดาวน์โหลด 160 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
meetingPricess65.jpg
ขนาดไฟล์ 3.30 MB
ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
AW กิจกรรม-01.jpg
ขนาดไฟล์ 6.37 MB
ดาวน์โหลด 205 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Pnv65.jpg
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 197 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ActivityDetails65.jpg
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 182 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ActivityDetails65-QRCode.jpg
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 219 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 630 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2565
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 475 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รูปแบนเนอร์กิจกรรมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
BannerENV65 File JPG
ขนาดไฟล์ 6.77 MB
ดาวน์โหลด 367 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย