คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 71 รายการ
2rule_solidwaste.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 188 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 1024 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1rule_garbage_fee.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์ขยะอิเล็กทรอนิกส์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 183 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศูนย์กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดโครงการบ้านสะอาด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 2575 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายปั๊มของปตท..xls
ขนาดไฟล์ 0.00 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายชื่อปั๊มของบางจาก .xls
ขนาดไฟล์ 0.00 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายชื่อปั๊มของPETRONAS .xls
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายชื่อปั๊ม บ.เชลล์ .xls
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 228 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เชพรอน.xls
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บริษัทเพียวพลังงานไทย.xls
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก .xls
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 158 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มสำรวจส้มปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง.xls
ขนาดไฟล์ 0.00 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มรายการสำรวจส้วมในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง.xls
ขนาดไฟล์ 12.89 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายชื่อถนนสายหลักของประเทศและเส้นทางที่ผ่าน.doc
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ร่างคำแนะนำวิชาการ_มูลฝอยทั่วไป.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 198 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ราคาและแปลนส้วม ขนาด 6 ห้อง .pdf
ขนาดไฟล์ 2.90 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ราคาและแปลนส้วม ขนาด 2 ห้อง.pdf
ขนาดไฟล์ 3.57 MB
ดาวน์โหลด 141 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 706 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ไฟล์ POI ส้วมสะอาด Happy Toilet 2012.13.rar
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนแม่บทส้วมระยะที่3 ปี 56-59.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด ปี 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 5.81 MB
ดาวน์โหลด 3186 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินบ้านสะอาด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 6454 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินคำชี้แจงการขนมูลฝอยติดเชื้อ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แต่งตั้งคณะกรรมการส้วม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.79 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ.pdf
ขนาดไฟล์ 24.93 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จดหมายทูตส้วม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการค้นหาข้อมูลส้วมในปั๊มน้ำมันบนถนนสายหลักและถนนสายรองทั่วประเทศผ่านมาตรฐาน HAS บนแผนที่ดิจิตอล (GPS navigator).pdf
ขนาดไฟล์ 6.65 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำชี้แจงในการส่งข้อมูลในการกรอกข้อมูลส้วมสาธารณะ HAS.doc
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการ Download ส้วมสะอาดของกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.61 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การดำเนินงานด้านการจัดการมูลฝอย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 2278 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
wasteplans_small.rar
ขนาดไฟล์ 5.93 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
wasteplans_big.rar
ขนาดไฟล์ 6.55 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
r_tolietsongkran61.pdf
ขนาดไฟล์ 11.06 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ngarbage_180457.doc
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
law_binroad.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
law_bin.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
index_toliet.pdf
ขนาดไฟล์ 8.02 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
f014.pdf
ขนาดไฟล์ 1.43 MB
ดาวน์โหลด 267 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
bestpractice.pdf
ขนาดไฟล์ 7.65 MB
ดาวน์โหลด 1460 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
AdvicePD.pdf
ขนาดไฟล์ 3.07 MB
ดาวน์โหลด 286 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
40pr.pdf
ขนาดไฟล์ 1.52 MB
ดาวน์โหลด 384 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
40L.pdf
ขนาดไฟล์ 1.81 MB
ดาวน์โหลด 358 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12announce_garbage_training.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11announce_mobile_toilet.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10pr.pdf
ขนาดไฟล์ 2.18 MB
ดาวน์โหลด 198 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10L.pdf
ขนาดไฟล์ 1.53 MB
ดาวน์โหลด 246 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10announce_solidwaste_officer.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9announce_groundwater.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8announce_landfill.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 134 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7announce_sludge.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6announce_solidwaste_transport.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5pr.pdf
ขนาดไฟล์ 2.11 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5L.pdf
ขนาดไฟล์ 1.49 MB
ดาวน์โหลด 137 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5announce_helmintheggs_bacteria.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4ราคาและแปลนส้วม ขนาด 4 ห้อง .pdf
ขนาดไฟล์ 3.59 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4announce_garbage_transport.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3rule_garbage_manage.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3-3แผนปฏิบัติการส้วม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.19 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3-2แผนส้วม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.27 MB
ดาวน์โหลด 234 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3-1Road_mapขับเคลื่อนแผนส้วม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2สรุปผลการดำเนินงานตามแผนระยะที่1และ2_220456.pdf
ขนาดไฟล์ 3.38 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย