คุณกำลังมองหาอะไร?

วิ

ดีโอคลิป

กรมอนามัย อัพเดท รวบรวมสื่อมัลติมีเดียเพื่อประชาชน

26.04.2564
75
1
แชร์
กรมอนามัย
สุขอนามัยในเรือนจำ

วีดิทัศน์ เรื่อง สุขอนามัยในเรือนจำ จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถดูแลสุขอนามัยของตนเอง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

วิดิโอคลิปที่เกี่ยวข้อง