คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | สถานประกอบกิจการ/กิจกรรม เกี่ยวกับที่เที่ยว

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์

การจัดกิจกรรมพิเศษ ได้แก่ การจัดคอนเสิร์ต ประเพณี การประกวด เทศกาลต่าง ๆ

สถานที่จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ

การจัดประชุม สัมมนา

ขนส่งสาธารณะ (สถานีขนส่ง)

ขนส่งสาธารณะ (สถานีรถไฟ)

ขนส่งสาธารณะ (ท่าเรือ)

ขนส่งสาธารณะ (ท่าอากาศยาน)

ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชนและบ้านหนังสือ

ศูนย์การเรียนรู้ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม หรือหอศิลป์

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์สถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน แหล่งประวัติศาสตร์ หรือโบราณสถาน

ร้านของที่ระลึก