คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แนวทางการควบคุม กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 23 รายการ
สรุปสถิติเหตุรำคาญทั่วไป โดยศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 2553.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปสถิติเหตุรำคาญทั่วไป โดยศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 2552.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการ การตากมันสำปะหลัง.doc
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 1050 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการ การผลิต การบรรจุ ยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสำอางต่างๆ.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 209 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการ การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การทาสารเคลือบเงาสี หรือการแต่งสำเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย.doc
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 213 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการ การเลี้ยงไก่.doc
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 9535 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการ การแกะ การล้างสัตว์น้ำ.doc
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการ การสะสม การผสมซีเมนต์.doc
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 1264 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า.doc
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 1672 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการ การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์.doc
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการ การผลิตธูป.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการ สถานที่อาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 334 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการ การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่างๆ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการ การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง.doc
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการ ประเภท การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทำคิ้ว หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร.doc
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 228 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการ การเลี้ยงสัตว์น้ำ.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 201 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการประเภท การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักร.doc
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการประเภท การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน.doc
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 1723 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการ การอัดผ้าเบรค ผ้าครัช.doc
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 239 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกำจัดศัตรูพืชหรือพาหะนำโรค.doc
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 248 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการ การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่นๆ.doc
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการ การผลิตแป้งมันสำปะหลัง แป้งสาคู หรือแป้งอื่นๆ ในทำนองเดียวกันด้วยเครื่องจักร.doc
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 402 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการ การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยา.doc
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 400 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย