คุณกำลังมองหาอะไร?

รา

รายละเอียดและภาพข่าวประชาสัมพันธ์งาน ”วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย” ปี ๒๕๖๐

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

08.12.2563
1
0
แชร์
08
ธันวาคม
2563

กรมอนามัย ขอเชิญชวนทุกหน่วยงานจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดลัอมไทย ปี ๒๕๖๐ ในหัวข้อเรื่อง "อนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ก้าวไกลไปกับไทยแลนด์ ๔.๐" เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี "เจ้าฟ้านักพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและพระชันษาครบ ๕ รอบ ปี ๒๕๖๐

 

เอกสารประชาสัมพันธ์

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน