คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | WASH โรงพยาบาล

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ดาวโหลดเอกสาร

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบสำรวจสถานการณ์น้ำสะอาด สุขาภิบาล และสุขอนามัยในสถานบริการสาธารณสุขของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2562
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานสถานการณ์ WASH ประเทศไทย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
(ร่าง) Concept note การสำรวจสถานการณ์ WASH ในสถานบริการการสาธารณสุขประเทศไทย
ขนาดไฟล์ 3.11 MB
ดาวน์โหลด 2887 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทบรรยาย นำเสนอผลการสำรวจข้อมูล WASH ในสถานบริการการสาธารณสุข
ขนาดไฟล์ 4.54 MB
ดาวน์โหลด 352 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(ร่าง) รายงานฉบับย่อ สถานการณ์ WASH ในสถานบริการการสาธารณสุข ประเทศไทย
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Infographic

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1WHO Prevention infographic.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

องค์ความรู้เกี่ยวกับ WASH

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
Connecting healthcare with public & Environment
ขนาดไฟล์ 4.57 MB
ดาวน์โหลด 144 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Patient safety Water, sanitation and hygiene in health care facilities
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
WASH in Healthcare facilities
ขนาดไฟล์ 6.08 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Patient Safety
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย