คุณกำลังมองหาอะไร?

วิ

ดีโอคลิป

กรมอนามัย อัพเดท รวบรวมสื่อมัลติมีเดียเพื่อประชาชน

05.07.2564
15
0
แชร์
กิจกรรมสำนัก
ลดอาหารหวาน มัน เค็ม เสริมด้วยผัก ผลไม้ เพื่อสุขภาพที่ดี

ปัจจุบันคนไทยประสบภาวะโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง และเบาหวาน ซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีทั้งหวาน มัน เค็ม ทำให้เกิดภาวะของโรคสูงขึ้นในแต่ละปี ดังนั้น กรมอนามัย จึงส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีด้วยการลดอาหาร หวาน มัน เค็ม และเสริมด้วยการกินผัก ผลไม้ที่สะอาด ไม่หวาน ในแต่ละมื้อ หลีกเลี่ยงขนมกรุบ กรอบ เพิ่มการออกกำลังกาย สร้างกลไกการเผาผลาญ เพิ่มกล้ามเนื้อ และทำให้เกิดความแข็งแรง ของร่างกายเป็นการสร้างภูมิต้านทานโรคได้ ดังนั้น หากทุกคนสามารถปรับพฤติกรรมการกินอาหารในแต่ละมื้อและมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้ทุกคนมีสุภาพดี ลดความเสี่ยงของโรคต่าง ๆ ได้ในที่สุด

วิดิโอคลิปที่เกี่ยวข้อง