คุณกำลังมองหาอะไร?

วิ

ดีโอคลิป

กรมอนามัย อัพเดท รวบรวมสื่อมัลติมีเดียเพื่อประชาชน

05.07.2564
45
0
แชร์
กิจกรรมสำนัก
นโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ 2564 2570

จากสถานการณ์ปัญหาการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ทั้งความดันโลหิตและไขมันในเลือดสูง และโรคเบาหวาน รวมทั้งมีสถิติการฆ่าตัวตายสูงขึ้น ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ประกาศนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2564-2570 เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานและปฏิบัติตนสำหรับให้ทุกคนมีสุขภาพดี ด้วยการใช้หลักการ 3ส. 3อ. 1น. ประกอบด้วย 3ส. (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม) 3อ. (อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์-วิถีธรรม) 1น. (นาฬิกาชีวิตวิถีธรรมจัดสรรเวลาให้เหมาะสม) โดยในเบื้องต้น ให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขยึดเป็นแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุม และบำบัดรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและส่งเสริมพลังจิตใจต่อสู้การระบาดของโรคโควิด-19

วิดิโอคลิปที่เกี่ยวข้อง